Tays Sastamala sjukhus

Vi vårdar patienter inom flera olika specialområden i samarbete med Tays centralsjukhus. Vi erbjuder poliklinisk vård och vård på vårdavdelning samt utför dagkirurgiska operationer samt ingrepp som kräver kort eftervård. Patienter som kommer för undersökning och vård av specialläkare på vårt sjukhus, ska ha en remiss av läkare, som är riktad till Tammerfors universitetssjukhus.

Vi undersöker och behandlar bland annat

  • inremediciniska sjukdomar
  • urologiska sjukdomar
  • allmänkirugiska sjukdomar
  • sjukdomar i bukorganen
  • psykiska störningar

Vård på Tays Sastamala sjukhus

Specialläkarmottagningar finns inom följande specialområden: allmänkirurgi, ortopedi, urologi, gastrokirurgi, gastroenterologi, gynekologi, blodkärlskirurgi, barnsjukdomar, öron-, näs- och strupsjukdomar, invärtesmedicin, endokrinologi, reumatologi och psykiatri. Sjuksköterskemottagningar finns bland annat för patienter med diabetes, reumatiska sjukdomar, sömnapné och hudsjukdomar. Antalet öppenvårdsbesök är i genomsnitt 4 000 per månad.

På Tays Sastamala sjukhus utför vi enligt arbetsfördelningen för kretssjukhus åtgärder och operationer inom gastroenterologi, neurokirurgi, allmänkirurgi, urologi, blodkärlskirurgi och barnkirurgi. Vi utför cirka 220 operationer och dagkirurgiska ingrepp per månad.

På inremedicinska avdelningen och kirurgiska avdelningen vårdar vi patienter som behöver avdelningsvård inom specialsjukvård. Patienterna har genomgått åtgärder på Tays Sastamala sjukhus, Tays cemtralsjukhus eller Hjärtsjukhuset. Jourpatienternas andel är 25 procent. I anslutning till inremedicinska avdelningen finns en dialysenhet som är öppen från måndag till lördag.

På psykiatriska avdelningen vårdas patienter som behöver psykiatrisk vård. Avdelningen har cirka 250 vårdperioder per månad.

För undersökningar och vård av patienterna finns tillgång till röntgen- och laboratorietjänster på laboratorie- och röntgenenheterna vid Tays Sastamala sjukhus eller vid behov vid Tays övriga enheter.

I samma byggnad som sjukhuset finns Sastamalaregionens social- och hälsovårdstjänster (Sotesi) samt hälsovårdscentralens akutmottagning.

Vi samlar kontinuerligt respons av patienterna om deras upplevelser av vården, handledning och bemötande. Enligt responsen har 98 procent av patienterna upplevt att den vård de fått har varit mycket bra eller bra. Av de patienter som svarat skulle 98 procent rekommendera Tays Sastamala till sin anhöriga, om den anhöriga skulle vara i behov av vård.

Ledning

Chefsläkare Rainer Zeitlin
Ledande överskötare Marita Saari