Patientombudsman

Patientombudsmannen informerar om patientens rättigheter och ger vid behov råd och bistår vid uppgörande av anmärkning, klagan eller ansökan om ersättning.

Om det i samband med din vård uppstår oklarheter eller om du är missnöjd med vården eller det bemötande du fått, kan du kontakta

 • den person som vårdat dig
 • chefen för den person som vårdat dig, till exempel överläkaren, överskötaren eller avdelningsskötaren
 • patientombudsmannen direkt.

Om ärendet inte kan redas ut genom diskussion kan du kontakta patientombudsmannen på det sjukhus där du vårdats. Patientombudsmannen ger information om patientens rättigheter. Patientombudsmannen kan vid behov bistå vid uppgörande av anmärkning, klagan eller ansökan om ersättning.

Patientombudsmannen fattar inga beslut. Tjänsten är gratis.

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter inom hälso- och sjukvården bestäms i lagen om patientens ställning och rättigheter. Till dina rättigheter som patient hör att

 • få tillgång till vård inom den tid som fastställts för vårdgarantin
 • få ett gott bemötande och bra vård i samråd med dig
 • att använda finska eller svenska och i mån av möjlighet ett annat modersmål
 • få information om ditt hälsotillstånd, vårdalternativ och deras effekter
 • få granska din patientjournal och vid behov begära att den rättas
 • uppgifter om din hälsa är sekretessbelagda
 • du har rätt att vägra ta emot vård
 • din vårdvilja verkställs
 • du fritt får välja vårdställe

Läs mer om patientens rättigheter.

Kontaktinformation

Tays centralsjukhus, Tays Pitkäniemi, Ledprotessjukhuset Coxa

Patientombudsman Marja-Liisa Nieminen
vikarierna Anni Vanhala och Eevi Apponen
Postadress: Tampereen yliopistollinen sairaala
Potilasasiamies
PB 2000, 33521 Tampere
Läge: Teiskontie 35, M-byggnad, 0. våning

Tays Valkeakoski sjukhus

Patientombudsman Anne Eskola
Postadress: Tays Valkeakoski
Potilasasiamies
Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski

Tays Sastamala sjukhus

Patientombudsman Taru Pääkkönen
Postadress: Tays Sastamala
Potilasasiamies
PB 64, 38201 Vammala
Gatuadress: Itsenäisyydenkatu 2, Vammala

Tays Hjärtsjukhus

Patientombudsman Tiina Heinonen
Postadress: Tays Sydänsairaala
Potilasasiamies
PB 2000, 33521 Tampere
Läge: FinnMedi 1, Biokatu 6, 4. våning

Känslig och konfidentiell information rekommenderas inte att skicka via e-post.