Parkering och kollektivtrafik

Parkeringsplatser reserverade för patienter och anhöriga finns främst i närheten av huvudentrén och akutmottagningen. Vid Tays centralsjukhus är kundparkeringarna avgiftsbelagda, vid våra övriga sjukhus är parkering gratis.

Tays centralsjukhus

  • När du ska till huvudentrén i R-byggnaden, till förlossning eller till jour för barnsjukdomar,kör du från Teiskontie in på Lääkärinkatu. Sätt adressen Lääkärinkatu i navigatorn och följ skyltarna på området.

  • När du ska till Akutmottagning Acuta eller enheter på Biokatu, kör du från Teiskontie in på Kuntokatu. Sätt adressen Kuntokatu eller Biokatu i navigatorn och följ skyltarna på området.

I närheten av huvudentrén finns parkeringsområdet Riviparkki avsett för kunder. Skyltarna P-asiakas (P-kunder) visar vägen till området. Se alla parkeringsområden och priser vid Tays.

Inva-parkeringsplatser finns till vänster om R-byggnadens entré. Det är möjligt att lämna av personer framför huvudentrén, men det är förbjudet att parkera där.

Parkeringsplatserna vid Tays är avgiftsbelagda på vardagar kl. 8.00–18.00 och framför Tays Akutmottagning Acuta alla dagar dygnet runt. Tays centralsjukhus parkeringsplatser sköts av Finnpark Oy.

Läs också om specialarrangemang för byggarbeten på sjukhusområdet.

Kollektivtrafik till Tays centralsjukhus

När du kommer med buss från Tammerforshållet och ska till Tays centralsjukhus huvudentré i R-byggnaden är den närmaste busshållplatsen Perhetukikeskus, det vill säga följande hållplats efter Tays nuvarande hållplats.

När du kommer med buss från Kangasala-hållet ligger hållplatsen Hoitokoti närmast huvudentrén.

När du ska till Tays Akutmottagning Acuta eller till enheterna på Biogatan finns den närmaste busshållplatsen vid korsningen av Teiskontie och Kuntokatu.

Tays Valkeakoski, Sastamala och Pitkäniemi sjukhus

I närheten av sjukhusens huvudentréer finns parkeringsområden som är reserverade för patienter och besökare. Vid Pitkäniemi sjukhus finns också parkeringsplatser på andra ställen på området.

Det är möjligt att lämna av personer framför sjukhusens huvudentréer, men det är förbjudet att parkera där.

Tays Valkeakoski, Sastamala och Pitkäniemi sjukhus har gratis kundparkering.