Smittsamma sjukdomar

Infektionssjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter som har en svår bakterie-, virus- eller svampinfektion som kräver specialkompetens och patienter som är exceptionellt känsliga för infektioner på grund av bristande immunförsvar. Vi ansvarar också för bekämpning och uppföljning av infektioner i samband med vård inom Birkaland.

Sakkunskapen om vård och behandling vid infektionssjukdomar är på Tays koncentrerad till infektionsenheten. Patienterna vårdas på olika avdelningar på Tays och på infektionsavdelning B0 på Hatanpää sjukhus. Sjukdomar som behandlas hos oss är bland annat

  • Blodförgiftning
  • Infektion i hjärtklaff
  • Infektion i ben- eller mjukvävnad
  • Infektion på grund av främmande föremål
  • Lunginflammation
  • Immunbrist
  • Hiv
  • Tuberkulos
  • Tropisk sjukdom eller annan resenärsinfektion
  • Postoperativ infektion

Undersökningar och vård på Tays

Största delen av infektionspatienterna behöver jour- eller avdelningsvård. Vid allvarliga infektioner kan det också finnas behov av intensivvård.

Infektionspatienter behandlas vanligen med mikrobläkemedel i olika former. Patienter med immunbrist kan också behöva immunglobulinbehandling. Dessutom behövs det laboratorieprover och olika bildundersökningar.

Spetskompetens på Tays

Vi följer upp och bekämpar olika infektioner i samband med vård och behandling, vi utreder och bekämpar epidemier i hela Birkaland. Vi ger handledning och undervisning i dessa frågor till övriga aktörer inom hälso- och sjukvården. Vården av patienter med Hiv och primär immunbrist är koncentrerad till Tays.

Vi har flyttat till nya lokaler

Vi har tagit i bruk den nya E-byggnaden på Tays Centralsjukhus område. Där finns infektionspolikliniken och infektionsavdelning B0 som tidigare var belägen på Hatanpää.

Ansvariga

Avdelningsöverläkare Jaana Syrjänen
Biträdande överläkare Pertti Arvola
Biträdande överläkare Reetta Huttunen
Specialläkare (regional verksamhet) Janne Laine
Ansvarig hygienskötare Minna Vuorihuhta