Kardiologi, hjärt- och thoraxkirurgi

Hjärtsjukdomar

På Tays undersöker och vårdar vi patienter, hos vilka man misstänker eller har diagnostiserat en hjärtsjukdom, såsom kranskärlssjukdom, förmaksflimmer, hjärtinsufficiens eller klaffel. Vi ansvarar för undersökning och uppföljning av hjärtsjukdomar samt katetriseringsingrepp, insättning av pacemaker och hjärtkirurgi för vuxna patienter.

Undersökningar och behandlingar av hjärtsjukdomar för patienter över 16 år är koncentrerad till Tays Hjärtsjukhus, barn och ungdomar vårdas på Tays centralsjukhus avdelningar och på hjärtpolikliniken för barn. Det behövs en remiss av läkare för undersökning och vård. I vården av hjärtpatienter över 16 år deltar också Tays centralsjukhus inremedicinska enheter samt Tays Valkeakoski och Tays Sastamala sjukhus utifrån specifika anvisningar om sjukdomar och patienter.

Ansvariga

Ledande överläkare Kari Niemelä, Tays Hjärtsjukhus
Överläkare Kari Pietilä, Tays Centralsjukhus