Tjänster för forskare

I Birkalands sjukvårdsdistrikt vill vi skapa förutsättningar för vetenskaplig forskning och utbildning som främjar hälsan. Genom anvisningar och tjänster avsedda för forskare stöder vi forskning och uppmuntrar till forskning.

I anvisningarna finns aktuell information om de krav som lagar, förordningar och bestämmelser ställer på klinisk forskning. Anvisningarna gäller klinisk forskning inom medicin och hälsovetenskap som bedrivs i Birkalands sjukvårdsdistrikt och på Tammerfors universitet.

Forskningscentret och FinnMedi Oy bildar Tays forsknings- och innovationstjänster som erbjuder stödtjänster för hälsovetenskaplig forskning som inom universitetssjukhuset och dess specialupptagningsområde.