Forskningsverksamhet

Forskningsverksamheten i Birkalands sjukvårdsdistrikt är koncentrerad till klinisk forskning, tillämpad grundforskning inom medicin och hälsovetenskap samt forskning om hälsovårdssystem.