Biopankkipalvelut

Biopankkipalveluita ovat muun muassa suostumusten, näytteiden ja niihin liittyvien tietojen kerääminen sekä näytteiden luovuttaminen biopankkitutkimukseen. Taysin erityisvastuualueella biopankkipalveluista huolehtii Tampereen Biopankki.

Näytteiden antaminen biopankkiin on täysin vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Tyypillisiä biopankkinäytteitä ovat tutkimukseen ja hoidon yhteydessä keräämämme veri- ja kudosnäytteet. Biopankkinäytteitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monissa lääketieteellisissä tutkimushankkeissa. Toimintamme mahdollistaa osallistumisen uusien hoitomenetelmien kehittämiseen.

Mitä hyötyä on näytteen tallentamisesta biopankkiin?

Biopankkitutkimusten tavoitteena on kehittää sairauksien diagnosointia ja potilaiden hoitoa. Tämä edellyttää, että meillä on tulevaisuudessa käytössämme kattavasti näytteitä erilaisilta potilasryhmiltä. Laadukkaasti kerätyt näytteet ja niihin yhdistetyt terveystiedot muodostavat arvokkaita kokoelmia, jotka ovat luovutettavissa useisiin tutkimustarkoituksiin. Luovutamme näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimustarkoitukseen pääsääntöisesti ilman henkilön tunnistetietoja, joten henkilötietosi eivät välity tutkijoille. Tutkimushankkeiden tuottamat analyysit ja tulokset palautuvat Tampereen Biopankkiin, joten aineiston arvo kasvaa ajan kuluessa.

Antamalla näytteen biopankkiin sinulla on mahdollisuus

  • auttaa vaikuttavampien hoitomenetelmien kehittämisessä
  • tukea sairauteesi liittyvää tutkimustyötä
  • hyötyä tulevaisuudessa itsekin yksilöllisesti räätälöidyistä hoidoista

Sinäkin voit tallettaa lahjan tutkimuksen ja hoidon hyväksi.

Miten voin antaa näytteen biopankkiin?

Uusien näytteiden kerääminen ja tallentaminen biopankkiin edellyttää näytteenantajan kirjallista suostumusta. Suostumusten ja näytteiden antaminen biopankkiin on vapaaehtoista ja maksutonta. Keräämme tällä hetkellä suostumuksia vain Taysin endokrinologian poliklinikalle ja gastroenterologian poliklinikalle kutsuttavilta potilailta. Myöhemmin laajennamme suostumusten keräämisen myös Taysin muihin yksiköihin.

Taysissa hoidossa olevan potilaan suostumus

  • Lähetämme suostumusasiakirjan sairaalan kutsukirjeen liitteenä
  • Perehdy suostumusasiakirjan sisältöön
  • Voit palauttaa sen täytettynä ja allekirjoitettuna käyntisi yhteydessä Taysin poliklinikalle
  • Suostumus on voimassa toistaiseksi
  • Suostumuksen voi antaa tällä hetkellä vain 18 vuotta täyttänyt henkilö
  • Suostumus on aina biopankkikohtainen

Mikäli et ole juuri nyt hoidossa Taysissa, mutta haluat antaa suostumuksesi näytteiden keräämiseen tulevaisuudessa, voit tulostaa suostumusasiakirjan. Lue asiakirja huolellisesti. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu suostumusasiakirjan viimeinen sivu postitse siinä mainittuun osoitteeseen.

Lisäksi, jo olemassa olevia näytteitä ns. ”vanhoja näytteitä” voidaan siirtää biopankkiin joko julkisella tai henkilökohtaisella tiedonannolla. Vanhoja näytteitä voidaan siirtää biopankkiin, mikäli et kiellä näytteidesi siirtämistä.

Voit halutessasi tiedustella biopankista, millaisiin tutkimuksiin näytteitäsi on käytetty.

Miten voin kieltäytyä biopankkitutkimuksesta?

Voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen milloin vain syytä ilmoittamatta. Peruuttaminen tehdään kirjallisesti täyttämällä biopankkikielto. Peruutuksen vastaanottamisen jälkeen biopankki ei luovuta näytteitäsi enää tutkimuksiin.

Jos et halua, että näytteitäsi käytetään Tampereen Biopankissa biopankkitutkimukseen, voit tehdä biopankkikiellon. Avaa kieltolomake ja lähetä tulostettu ja täytetty lomake siinä mainittuun osoitteeseen. Halutessasi saat biopankkikieltolomakkeen myös sinua hoitavasta yksiköstä.

Vastuuhenkilöt

Johtaja Kimmo Savinainen
Lääketieteellinen johtaja professori Reijo Laaksonen

Asiantuntijat

Tutkimuskoordinaattori Minna Lahtinen
Laatupäällikkö Päivikki Hemmilä
Projektikoordinaattori (IT-asiat)  Eeva Kangasniemi
Tietojärjestelmävastaava Jarkko Penttinen