Taitokeskus

Tulevat lääkärit, terveysalojen opiskelijat ja alalla jo toimivat ammattilaiset voivat yhdessä harjoitella käytännön taitoja Taitokeskuksessa, joka avattiin syksyllä 2016. Kliinisten taitojen ja tiimityöskentelyn harjoittelu aidon kaltaisessa oppimisympäristössä lisää erityisesti potilasturvallisuutta.

Taitokeskuksessa on kliinisten taitojen oppimiseen suunniteltuja tiloja ja simulaatiotiloja. Taitotiloissa voi harjoitella muun muassa kipsausta, hengitykseen ja verenkiertoon liittyviä taitoja, nestehoitoa, kirurgiaa tai lastentauteihin, naistentauteihin, silmä- ja korvatauteihin tai urologiaan liittyviä hoitotaitoja.

Simulaatiotiloissa jäljitellään vuodeosaston, ensiavun, teho-osaston, leikkaussalin tai synnytyssalin toimintaa. Oppijoista muodostetaan moniammatillisia tiimejä, jotka vastaavat potilaan hoidosta. Simulaatio-opetus soveltuu hyvin kliinisten taitojen, päätöksenteon, kommunikaation ja tiimityöskentelyn opettamiseen.

Taitokeskus on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteinen koulutuskeskus. Siitä kehitetään valtakunnallista terveysalan koulutuksen osaamiskeskusta.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite: taitokeskus(at)uta.fi

Vastuuhenkilö

Toiminnanjohtaja Nina Hutri-Kähönen
Puhelin 050 318 6288
Sähköposti on muodossa: etunimi.sukunimi(at)uta.fi

Katso muut yhteystiedot Taitokeskuksen omalta sivulta.