Julkaistu 27.3.2017

Vuoden 2015 valtion tutkimusrahoituksen käyttö päättyy 31.12.2017

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan
myöntämien (ERVATUTK.25.3.2015/9§) vuoden 2015 valtion tutkimusrahoitusten
käyttöoikeusaika päättyy kuluvan vuoden lopussa 31.12.2017.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tämä koskee hankkeita 9S001 – 9S077.

Näiltä hankkeilta tehtävät laitehankintaesitykset on toimitettava Tiedekeskukseen  15.11.2017 mennessä.