Rahoituksen hallinnointi

Tiedekeskus hallinnoi valtion tutkimusrahoituksen tai EU:n, Tekesin tai säätiöiden rahoituksella toteutettavia tutkimushankkeita. FinnMedi Oy hallinnoi lääketeollisuuden ja laitevalmistajien tilaustutkimuksia. Tampereen yliopiston tutkimuspalvelut hallinnoi sellaisia terveystieteellisiä tutkimuksia, joiden vastuullisen tutkijan päätoimi on yliopistolla ja joissa tutkimushenkilöt eivät ole Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaita.

Tiedekeskus tutkimusrahoituksen hallinnoijana

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tiedekeskus hallinnoi valtion tutkimusrahoituksella (VTR) toteutettavia hankkeita sekä sellaisia säätiöiden tai muiden organisaatioiden, kuten EU tai Tekes, myöntämiä rahoituksia, joissa tutkimuspotilaat ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä tai joissa tutkimushankkeen vastuullisen tutkijan päävirka on pääsääntöisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Alle 100 000 euron hankkeissa rahoitussopimuksen allekirjoittaa Tiedekeskuksen johtaja ja yli 100 000 euron hankkeissa johtajaylilääkäri. Säätiöiden myöntämien apurahojen ja valtion tutkimusrahoituksen osalta Tiedekeskuksen johtaja tekee ainoastaan hallinnointipäätökset.

Tutkimushenkilöstö on Tiedekeskuksen hallinnoiman rahoituksen osalta työsuhteessa Tiedekeskukseen.

Yhteyshenkilöt

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) hakemukset, rahoituksella toteutettavien hankkeiden käyttösuunnitelmat ja hallinnointi:
Toimikuntasihteeri Aila Kätkä
Puhelin: 050 520 1855
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Suomen Akatemia-, EU- ja Tekes-tutkimusrahoitushakemukset:
Tutkimusrahoitusjohtaja Heli Pehrman
Puhelin: 040 821 6944
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@finnmedi.com

Tutkimussopimukset, EU-rahoitus, säätiörahoitus:
Tutkimusasiamies Helena Niemi
Puhelin: 050 305 5045
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Suomen Akatemian, EU:n ja säätiöiden myöntämien tutkimusrahoitusten hallinnointi:
Palveluesimies Marita Timonen
Puhelin: 03 311 65517 tai 050 379 6626
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

FinnMedi Oy tutkimusrahoituksen hallinnoijana

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on sopinut, että FinnMedi Oy hallinnoi sen puolesta lääketeollisuuden ja laitevalmistajien tilaustutkimuksia. Näissä tutkimuksissa FinnMedi Oy tekee tutkimussopimuksen ja rahoitussuunnitelman, jotka vastuullinen tutkija hyväksyy. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Sopimus tutkimuksen suorittamisesta ja lupa tutkimuksen toteuttamiseksi -lomake täytetään FinnMedi Oy:n henkilöstön, vastuullisen tutkijan ja tutkimuskoordinaattorin yhteystyönä.

FinnMedi Oy solmii palvelusopimukset suoraan liikelaitosten ja osakeyhtiöiden kanssa sekä alihankintasopimuksen Tiedekeskuksen kanssa. FinnMedi Oy tekee työsopimukset ja hoitaa palkanmaksun sekä tutkimuksen laskutuksen.

Lue lisää: Tilaustutkimusten hallinnointi

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Saara Ojala
Puhelin: 040 513 0063
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@finnmedi.com

Tampereen yliopiston tutkimuspalvelut tutkimusrahoituksen hallinnoijana

Tampereen yliopiston tutkimuspalvelut hallinnoi sellaisia ulkopuolisella rahoituksella rahoitettuja terveystieteellisiä tutkimuksia, joiden vastuullisen tutkijan päätoimi on yliopistolla ja joiden tutkimushenkilöt eivät ole Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaita. Hallinnointi tapahtuu yliopiston omien säädösten mukaisesti.

Tutkimukset suoritetaan pääosin yliopiston omissa tiloissa. Jos tutkimuksissa tarvitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluita, tehdään niistä palvelusopimukset palvelun tuottajien kanssa.

Yhteyshenkilö

Tutkimusrahoitushakemukset:
Hankeasiantuntija Susanna Heikkilä
Puhelin: 050 318 6381
Sähköpostimuoto: etunimi.m.sukunimi@uta.fi