Taysin erityisvastuualueen tiedetoimikunta

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tiedetoimikunta työskentelee valmistelutyöryhmänä, joka avustaa Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikuntaa esiarvioimalla tutkijoiden ja tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset.

Tiedetoimikunta esittää tutkimustoimikunnan myönnettäväksi valtion tutkimusrahoitusta erityisvastuualueen yliopistotasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Arvioinnissa tiedetoimikunta käyttää tutkimustoimikunnan hyväksymiä arviointikriteereitä ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tiedetoimikunnan jäsenillä, jotka edustavat monipuolisesti terveyden tutkimuksen eri tieteenalojen asiantuntijuutta, on pitkä kokemus tieteellisestä tutkimustyöstä ja tutkimushankkeiden rahoitushakemusten arviointityöstä.

Tiedetoimikunnan kulut katetaan valtion tutkimusrahoituksella. Tiedetoimikunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaa lopullisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.