Rekisteritutkimuksen valmistelu

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehtäviä rekisteritutkimuksia varten haetaan lupa potilaskertomuksien käyttöön. Luvan antaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskuksen johtaja.

Lupaa haetaan Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemus/päätös -lomakkeella.

Lue lisää henkilötietolain mukaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Hakemuksen liitteet

Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemuksen liitteeksi laitetaan aina

Lisäksi

  • Potilaslistaus tai ruksi kohtaan "Potilaslista kertyy tutkimuksen edetessä tutkimussuunnitelman mukaisesti ja tutkija toimittaa sen Tiedekeskukseen tutkimuksen päätyttyä"
  • Henkilökuntaan kuulumattomien tutkijoiden rekisteröinti (PSHP:n ulkopuolisilta potilastietojen käsittelijöiltä)
  • Tutkimuksen monitoroijan henkilörekisteröinti, mikäli tutkimus monitoroidaan

Ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle  tekee rekisterinpitäjä.

Asiakirjojen lähettäminen

Asiakirjat lähetetään Tiedekeskuksen johtajan hyväksyttäväksi osoitteeseen:

Tays TKI-keskus
Pirjo Heikkilä
PL 2000
33521 Tampere

(sisäposti: TKI-keskus, Pirjo Heikkilä, FM1, 1. krs.)

Muut luvat ja lisätiedot

Tutkija saattaa tarvita lisäksi erillisen luvan joltakin muulta viranomaiselta, kuten STM, KELA tai Valvira. Lisätietoja luvan hankkimiseksi saa tutkimuskoordinaattorilta.

Tarkempia menettelyohjeita saa tutkimuskoordinaattorilta tai potilaskertomuskeskuksesta.