Ohjeet julkaisun kirjoittajalle

1. Kirjoittajan yhteys terveydenhuollon yksikköön affiliaation perusteella

Julkaisuun merkitään kirjoittajan yhteyteen se terveydenhuollon yksikkö (affiliaatio), jossa kirjoittaja on tutkimusta tehdessään, artikkelia, oppi- tai väitöskirjaa kirjoittaessaan työskennellyt. Tällaisia yksiköitä voi olla useita.

2. Kirjoittajan yhteys terveydenhuollon yksikköön tutkimusresurssien perusteella

Julkaisu voidaan hyväksyä myös terveydenhuollon yksikköön, joka on merkittävällä tavalla edesauttanut julkaisun syntymistä esimerkiksi potilasaineistoja tai tutkimusresursseja antamalla. Tällaisessa erityistapauksessa kirjoittajan affiliaatio ko. terveydenhuollon yksikköön ei välttämättä ole näkyvissä artikkelin affiliaatiotiedoissa.

3. Ohje kirjoittajan/kirjoittajien yhteyden merkitsemiseksi julkaisussa, joka on tehty valtion tutkimusrahoituksella

Artikkelin nimen jälkeen julkaisuun merkitään kirjoittajat ja heidän affiliaationsa siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa työskentelevät. Jos kirjoittajan yhteys syntyy vain valtion tutkimusrahoituksen kautta, affiliaatioksi merkitään Science Center, Tampere University Hospital.

Suomenkielisen artikkelin/julkaisun ollessa kyseessä kirjataan artikkelin/julkaisun Kiitokset-kohtaan:

Tämä tutkimus on rahoitettu (osittain) Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kilpailutettavalla valtion tutkimusrahoituksella.

Englanninkielisen artikkelin/julkaisun ollessa kyseessä kirjataan Acknowledgements-kohtaan.

This study was financially supported (partly) by the Competitive State Research Financing of the Expert Responsibility area of Tampere University Hospital.

Esimerkit englanniksi ja ruotsiksi:

This study was financially supported by the Competitive State Research Financing of the Expert Responsibility area of Tampere University Hospital.

Forskningen har beviljats statligt forskiningsbidrag från Forskningskommittén för Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområde.

4. Lähetä paperikopio tai PubMed-linkki julkaisusta tallentajalle tai yhdyshenkilölle

Lähetä tallentajalle linkki julkaisun sähköiseen versioon tai ota kopio julkaisun ensimmäisestä sivusta niin, että siinä näkyvät otsikko, kirjoittajat ja heidän terveydenhuollon yksikkönsä (affiliaatiot) ja sivun numerot. Lisäksi kopioissa on oltava lehden tai kirjan nimi, vuosikerta sekä lehden ISSN- tai kirjan ISBN-numero. Edelleen kirjasta on oltava kopioissa kustannuspaikka, kustantaja, toimittajat sekä painosnumero.

Kun kyseessä on kirjan luku, kopioi myös ko. luvun ensimmäinen ja viimeinen sivu sivunumeroineen. Jos taas kyseessä on väitöskirja, kopioi nimiölehti molemmin puolin (kustannuspaikka, julkaisija, julkaisusarja ja ISBN-numero) sekä viimeinen varsinainen tekstisivu ennen liitteitä.

Elektronisen kirjan tai sen luvun ollessa kyseessä toimita tallentajalle internettulosteet edellä luetelluista tiedoista. Ne ovat tallennuksessa välttämättömiä. Tallentaminen tapahtuu vasta niiden toimittamisen jälkeen.

Toimita julkaisudokumentit PSHP:ssä toimialueesi Julki-tallentajalle ja muualla yhdyshenkilölle.

Julkaisujen tallentajat
Julkaisuyhdyshenkilöt (Tampereen yliopisto)
Julkaisuyhdyshenkilöt (Taysin erityisvastuualue)