Tiedejulkaisujen rekisteröinti

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käyttää omien ja Taysin erityisvastuualueen julkaisupisteisiin oikeuttavien julkaisujen rekisteröimiseen Julki-tietokantaa. On tärkeää, että tietokantaan tallennetaan kaikentyyppiset tiedejulkaisut – artikkelit, pääkirjoitukset, kirjeet, oppi- ja väitöskirjat sekä selvitykset.

Valtion tutkimusrahoituksen myöntäminen erva-tutkimustoimikunnille perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen. Tutkimustoimikunta jakaa tutkimusrahaa hakemusten perusteella, ja hakemusten arvioinnissa käytetään edellä mainittuja perusteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen tiedejulkaisu tulee tallennetuksi Julki-tietokantaan.

Tutkijoita pyydetään toimittamaan Julki-tietokantaan kirjattavaksi kaikentyyppiset tiedejulkaisunsa. Näin tietokantaan kertyy mahdollisimman paljon aineistoa vuosittain tietokantaan liitettävää julkaisufoorumiluokitusta varten.

Julki-tietokanta antaa julkaisulle JUFO-pisteet bibliografisten tietojen perusteella. Jotta tutkija saisi julkaisunsa kirjatuksi tietokantaan, hänen on toimitettava kopio julkaisusta yksikkönsä tallentajalle tai julkaisuyhdyshenkilölle.

Tiedekeskus laatii vuosittain Julki-tietokannasta ja tutkimustoiminnan tuloksellisuudesta toimi- ja palvelualuetasoisia raportteja. Raportit julkaistaan Tiedekeskuksen verkkosivuilla. Tutkijat voivat myös itse tuottaa raportteja suoraan Julki-tietokannasta.

Julkaisujen ilmoittaminen tiedekeskukselle

Kun julkaisu on ilmestynyt, toimita Julki-tietokantaan kirjattavaksi seuraavat tiedot:

  • otsikko, tekijät, terveydenhuollon yksikön nimet (affiliaatiot), lehden tai kirjan nimi, volyymi, vuosikerta ja sivunumerot
  • lehden ISSN- ja kirjan ISBN-numero
  • kirjan luvun ensimmäinen ja viimeinen sivu sivunumeroineen.

Toimita kopiot mahdollisimman pian Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskukseen osoitteella:

Julki-pääkäyttäjä
Pirjo Heikkilä
Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
Tiedekeskus
PL 2000
33521 Tampere

Tiedot julkaisurekisteriin kirjataan vain julkaisujen tallentajille toimitettujen kopioiden perusteella. Kopiot arkistoidaan tositteeksi.

Yhteyshenkilö

Julki-pääkäyttäjä Pirjo Heikkilä