Palvelut tutkijoille

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä haluamme luoda edellytyksiä terveyttä edistävälle tieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle. Tutkijoille tarkoitettujen ohjeiden ja palvelujen avulla tuemme tutkimustyötä ja kannustamme tutkimuksen tekemiseen.

Ohjeistossa on ajantasaista tietoa niistä vaatimuksista, joita lait, asetukset ja määräykset kliiniselle tutkimukselle asettavat. Ohjeet koskevat Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Tampereen yliopistossa tehtävää kliinistä lääketieteellistä ja terveystieteellistä tutkimusta.

Tiedekeskuksen ja FinnMedi Oy:n muodostama Taysin Tutkimus- ja innovaatiopalvelut tarjoaa tukipalveluja yliopistosairaalassa ja sen erityisvastuualueella toteutettavalle terveystieteelliselle tutkimukselle.