Opinnäytteet

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat tekevät meille vuosittain useita opinnäytetöitä.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden tekeminen edellyttää sairaanhoitopiirin opetusylihoitajan myöntämän luvan. Lupa haetaan erillisellä lomakkeella. Opinnäytetyöaiheiden tulee olla työelämälähtöisiä ja sairaanhoitopiirin tutkimuksen painopistealueiden mukaisia.

Sairaanhoitopiirissä kerätään ajankohtaiset aiheet opinnäytetyöpankkiin, josta ne tarjotaan opiskelijoille. Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä aineistojen kerääminen liittyy henkilöstöön, toimintaprosesseihin ja valmiisiin aineistoihin. Potilaisiin kohdistuvat aineistonkeruut eivät ole mahdollisia. Opinnäytetöiden toteuttaminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työelämäohjaajan kanssa ammattikorkeakoulussa annettavan ohjauksen lisäksi.

Ennen opinnäytetyön julkistamista annetaan opinnäytetyöstä työelämälausunto.

Opetusylihoitaja ja opetushoitajat ohjaavat opiskelijoita opinnäytetöiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vastuuhenkilö

Opetusylihoitaja Susanna Teuho
 

Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen opiskelijoiden syventävät opinnäytteet koordinoi yliopisto. Lisätietoja Tampereen yliopiston sivuilta.

Tieteellinen tutkimus edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuslupaa. Lue lisää tutkimusluvasta ja ohjeista.