Julkaistu 2.2.2017

Lisää valtion rahoitusta terveystieteelliseen tutkimukseen vuodelle 2017

Valtion budjettiin 2017 sisältyvä valtion tutkimusrahoitus (VTR) on 33 prosenttia ennakoitua suurempi. Tutkimusrahoitus nousi 3 320 000 euroon. Rahoitus on 830 000 euroa alkuperäistä budjettisuunnitelmaa suurempi. Lisärahoitus jyvitettiin kokonaisuudessaan niille tutkijoille, jotka saivat joulukuussa erva-tutkimustoimikunnan myöntöpäätöksen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan organisaatiolle myönnettiin yhteensä 1 923 623 euroa valtion tutkimusrahoitusta.

Korotetut kokonaismyönnöt muihin terveydenhuollon palveluorganisaatioihin ovat

  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin 214 040 euroa

  • Fimlab Laboratoriot OY:lle 415 913 euroa

  • Hatanpään sairaalalle 72 681 euroa

  • PHHYKY:lle 111 586 euroa

  • KHSHP:lle 48 500 euroa

  • Sydänkeskus Oy:lle 75 800 euroa

  • Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle 80 007 euroa ja

  • Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle 30 800 euroa.  

Lisämyönnöistä ei peritty yleiskustannusosuutta, joten kokonaisrahoituksesta peritty yleiskustannusosuus laski 10,5 prosenttiin.

Lopulliset myöntösummat suhteutettiin 8.12.2016 tehtyihin myöntöihin. Tutkimushankkeelle ei kuitenkaan myönnetty enempää rahoitusta, kuin mitä oli haettu.  Mahdollinen ylijäänyt rahoitus jaettiin edelleen niille, joiden hakema summa ei lisämyönnöissä ylittynyt.  Myöntöjen suuruus nousi keskimäärin 39 prosentilla. Rahoittamatta jääneitä tutkimuksia ei rahoitettu lisärahoituksella.