Leikkausosasto ja päiväkirurgia

Teemme lyhytjälkihoitoisia ja päiväkirurgisia toimenpiteitä sekä anestesiaa vaativia tähystyksiä lapsi- ja aikuspotilaille.

Yleensä potilas saapuu suunniteltuun toimenpiteeseen kotoaan. Pieni osa potilaista tulee osaston kautta, ja virka-aikana teemme myös päivystystoimenpiteitä.

Vuosittain teemme 1600–1700 urologian, vatsaelin-, yleis-, neuro-, verisuoni- ja lastenkirurgian toimenpidettä. Yleisimpiä toimenpiteitä ovat sappirakon poisto laparoskooppisesti, nivustyräleikkaukset, kaularangan luudutukset, Turp eli eturauhasen höyläys ja suonikohjujen lasertoimenpiteet.

Lyhytjälkihoitoisten potilaiden seuranta ja jatkohoito tapahtuu tarvittaessa operatiivisella vuodeosastolla. Pääasiassa potilaiden jatkohoito toteutuu kotona.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on neljä leikkaussalia, joista yksi on polikliinisessä käytössä. Lisäksi on kaksi heräämöä, odotustiloja ja seurantatiloja.

Lapsen vanhempi tai aikuisen potilaan saattaja voi olla mukana odotustilassa, heräämössä ja seurantatilassa.

Leikkausosastolla työskentelee 16 hoitajaa, kolme anestesialääkäriä ja kaksi osastonsihteeriä. Toimenpiteitä tekevät eri alojen erikoislääkärit. Tarpeen mukaan käytettävissä ovat myös fysioterapeutin palvelut.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Raimo Lehtola
Osastonhoitaja Mikko Ranta