Aikuispsykiatrinen osastohoito ja viikko-osasto

Akuuttipsykiatrian osasto 3

Hoidamme aikuisia potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista osastohoitoa mielenterveysongelmansa vuoksi silloin, kun avohoidon tuki on riittämätön tai avohoito ei ole vielä käynnistynyt.

Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä, akuuttityöryhmän kautta tai toiselta psykiatrian osastolta. Hoitojakson pituus vaihtelee potilaskohtaisesti. Yleensä hoito jatkuu avohoidossa tai kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamana.

Osasto palvelee koko sairaanhoitopiirin aluetta. Vapaan hoitopaikan valinnan kautta osastolle voidaan lääkärin lähetteellä ottaa etenkin tutkimuspotilaita myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Potilasvastaanotto

Virka-aikana potilasvastaanotto sijaitsee osaston tiloissa. Tulohaastattelussa arvioidaan sairaalahoidon tarpeellisuutta. Läsnä ovat potilaan lisäksi osastonlääkäri, hoitaja ja potilaan läheiset. Haastattelussa kartoitetaan potilaan tilanteen vaatimat välittömät hoitotoimenpiteet ja tehdään alustava hoitosuunnitelma.

Päivystysaikana Pitkäniemen sairaala on ainoa alueen psykiatrinen päivystysyksikkö. Tästä syystä virka-ajan ulkopuolella osastohoitoarviota tarvitsevat potilaat lähetetään Pitkäniemen sairaalan päivystyspoliklinikalle.

Hoito osastolla

Osastohoidon tavoitteena on palauttaa potilaan elämänhallinta mahdollisimman nopeasti sekä varmistaa hoidon jatkuvuus. Työ on verkostokeskeistä. Hoidon aikana järjestetään yksi tai useampi hoitoneuvottelu, johon kutsutaan läheisten lisäksi avohoidon työntekijöitä. Hoitoneuvottelussa kartoitetaan potilaan elämäntilanne, asetetaan hoitojaksolle tavoitteet, pohditaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä sovitaan jatkohoidosta.

Hoito perustuu potilaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Hoitosuunnitelman toteutumisesta vastaavat yhdessä potilaan kanssa omahoitajat ja osastonlääkäri. Suunnitelmaa tarkistetaan hoidon kuluessa.

Osaston B-moduuli on viikko-osasto, jossa ympärivuorokautista hoitoa on tarjolla maanantaista perjantaihin kahdeksalla potilaspaikalla. Neljä paikkaa on varattu intensiiviseen päiväpsykiatriaan. Osastolla toteutetaan kriisihoitojaksoja ja tehdään moniammatillisia diagnostisia arvioita sekä työ- ja toimintakyvyn selvityksiä.

Tilat ja henkilökunta

Psykiatrian osastolla on 28 potilaspaikkaa. Osasto on jaettu kahteen eri moduuliin: A-moduulissa on 16 potilaspaikkaa ja B-moduulissa 12 potilaspaikkaa. Osastolla on nykyaikaiset tilat; potilashuoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita, joissa on omat WC-tilat. Lisäksi on yhteisiä toiminta-, terapia- ja oleskelutiloja.

Hoidon toteutuksesta vastaavat moniammatilliset työryhmät, joissa erikoislääkäreiden ja psykiatristen sairaanhoitajien ja mielenterveyshoitajien lisäksi toimivat psykologi, sosiaalityöntekijä, fysio- ja toimintaterapeutti.

Vastuuhenkilöt

Osastonylilääkäri Sirpa Lindroos
Ylihoitaja Sari Lepistö
Osastonhoitaja Esa Haapasalmi