Potilaille Tays Syöpäkeskuksesta

Tays Syöpäkeskus on Suomen toiseksi suurin syövänhoitokeskus. Vastaamme syöpää sairastavien potilaiden hoidosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella. Valinnanvapaus mahdollistaa hoidon Taysissa myös muiden sairaanhoitopiirien potilaille.

Vaikka yhä useampi suomalainen sairastuu syöpään, on hyvä muistaa, että 60 prosenttia syöpäpotilaista paranee täysin. Hoitotulokset Suomessa ovat maailman kärkitasoa hyvän varhaisdiagnostiikan ja kehittyneiden hoitojen ansiosta.

Tays Syöpäkeskuksen potilaana sinua hoidetaan joko Taysin eri yksiköissä tai alueellisissa keskussairaaloissa. Hoitosi suunnitellaan aina yksilöllisesti riippuen syöpäkasvaimen ominaisuuksista ja syöpäsairauden levinneisyydestä.

Tilanteesi käsitellään moniammatillisissa yhteiskokouksissa, joissa on paikalla kirurgeja, patologeja, radiologeja ja syöpälääkäreitä. Näin hoitopolkusi kulkee parhaalla mahdollisella tavalla läpi syöpähoitojen.

Taysissa tehdään aktiivisesti myös kliinisiä lääketutkimuksia.

Tays Syöpäkeskus on osa Suomen kansallista syöpäkeskusta (FICAN). Kansallisen syöpäkeskuksen tavoite on turvata potilaille laadukas hoito ja uusimmat hoitovaihtoehdot tasa-arvoisesti asuinpaikasta riippumatta.

Perhe ja läheiset

Vakavan sairauden aikana perheen ja läheisten merkitys korostuu. Meillä läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle ja osastolle hoidon kaikissa vaiheissa. Taysin alueella sijaitsee potilashotelli, jossa läheiset ja mahdollisesti potilas voivat yöpyä.

Vertaistuki ja potilasfoorumi

Saman kokenut on usein paras tuki syöpää sairastavalle. Pirkanmaan syöpäyhdistyksen kautta on mahdollisuus saada tietoa vertaistukihenkilöistä.

Meillä toimii myös syöpäpotilaiden oma potilasfoorumi, jossa kuulemme potilaiden toiveita ja ideoita palveluiden kehittämiseksi.

Lue blogi: Potilasfoorumissa pohdittiin psykososiaalista tukea (Pirkanmaan Syöpäyhdistys)

Syövänhoidon yksiköt

Syövänhoidon yksiköitämme ovat:

Syöpätautien hoito on usein monen lääketieteellisen erikoisalan yhteistyötä. Taysissa hoidamme syöpätauteja sairastavia potilaita myös muiden erikoisalojen kuin syövänhoidon yksiköissä: