Yleissairaalapsykiatrian osasto

Osastollamme tutkitaan ja hoidetaan erityisesti sellaisia häiriöitä, joiden hoito edellyttää psykiatrian ja muiden lääketieteen erikoisalojen yhteistyötä. Osasto on aikuispotilaille tarkoitettu avo-osasto.

Potilaat tulevat yleensä kutsuttuina kotoa perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon yksikön tekemän lähetteen perusteella. Tyypillisimpiä tilanteita, joissa osastolle tullaan hoitoon, ovat:

 • Erilaiset kipuoireilut
 • Fyysiset oireet joiden diagnoosi on epäselvä
 • Unihäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa
 • Toiminta- ja työkyvyn arvioinnit

Osastolla ei tehdä päivystävän psykiatrin konsultaatioita. Psykiatrian päivystys toimii Pitkäniemen sairaalan akuuttipsykiatrian poliklinikalla.

Tutkimusjaksot

 • Kipupotilaan psykiatrinen tutkimusjakso, 7 vuorokautta
 • Unihäiriötutkimus, 4 vuorokautta
 • Elimellisoireisen häiriön (somatisaatio, konversio) tutkimusjakso, 14 vuorokautta
 • Monisairaan potilaan työkyvyn arviointi erikoisalojen yhteistyönä, 14 vuorokautta
 • Neuropsykiatrinen tutkimusjakso, 14 vuorokautta
 • Valviran määräämä terveydenhuollon ammattihenkilön toimintakyvyn ja terveydentilan selvittäminen, 14 vuorokautta

Tutkimukset tekee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Laajaan arviointitutkimukseen kuuluu:

 • Taustatietojen kartoitus ja keruu
 • Häiriöiden tunnistamiseen liittyviä kyselyitä
 • Strukturoituja ja teemahaastatteluja
 • Psykiatrin ja psykologin suorittamat diagnostiset arvioinnit
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Läheistapaaminen sekä verkostoneuvottelu

Unihäiriötutkimukseen kuuluu laaja unipolygrafia kliinisen neurofysiologian unilaboratoriossa.

Tutkimuksia voidaan täydentää päihdepsykiatrian tai somaattisen alan konsultaatioilla ja laboratorio- ja kuvantamistutkimuksilla. Ammatilliset havainnot sekä kertynyt tutkimustieto käydään läpi työryhmän neuvotteluissa.

Hoitojaksot

 • Syömishäiriön käyttäytymisterapeuttinen osastohoito
 • Äidin psykiatrinen hoito vauvan kanssa, kun vauvan ikä alle 6 kuukautta
 • Kipupotilaan psykiatrinen hoito
 • Lääkevieroitus (opioidikipulääkkeet, muut riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet)
 • Monisairaan potilaan psykiatrinen hoitojakso
 • Avo-osastolla toteutettavissa oleva kriisihoito

Hoito perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden vuorovaikutuksesta. Hoidon tavoitteena on somaattiseen oireiluun liittyvien psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hoidollinen kohtaaminen yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Hoidossa on keskeistä hoitosuhdetyöskentely, osaston ryhmät ja vertaistuki sekä perhe- ja verkostotyö. Hoitoon liittyy kokonaislääkityksen määrittäminen ja tarvittaessa vieroitushoito. Hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu yhteistyössä potilaan, hänen läheistensä ja jatkohoitopalvelujen kanssa. Hoitojakson pituus on 2 – 4 viikkoa, syömishäiriöiden kohdalla 3 – 4 viikosta alkaen tarvittaessa useampi kuukausi.

Osastolle tullessa ota mukaan lausunnot, tutkimustulokset, lääkemääräykset ja kotona olevat lääkkeet. Läheinen on hyvä olla mukana tulotilanteessa. Perheen yhteisneuvottelu järjestetään hoitojakson aikana.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 12 potilaspaikkaa. Huoneet ovat pääasiassa kahden hengen huoneita. Kahden huoneen käytössä on yhteinen wc- ja suihkutila. Osaston molemmissa päissä on oleskelutila, lisäksi on ruokailutila, ryhmähuone sekä alakerrassa sauna- ja ryhmätiloja.

Hoitohenkilökuntaa on 16, lisäksi osastolla työskentelevät psykologi, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, erikoislääkäri ja erikoistuva lääkäri.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Jaakko Leskinen
Osastonhoitaja Tiina Hyvärinen