Lasten traumapsykiatrian yksikkö

Tutkimme ja hoidamme psyykkisesti traumatisoituneita kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa tarvitsevia 4–13 -vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Haemme kokonaisvaltaista ymmärrystä lapsen ja perheen tilanteeseen.

Lapsuusiän tutkimusta ja hoitoa vaativa traumaattinen kokemus voi olla esimerkiksi pahoinpitely tai muu väkivalta- tai hyväksikäyttökokemus, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu. Taustalla saattaa myös olla sodan tai muun konfliktin aiheuttama psyykkinen trauma.

Hoidon eteneminen

Lapsi perheineen lähetetään yleensä yksikköömme terveyskeskuksesta, koulusta, perheneuvolasta tai muusta Taysin yksiköstä. Ensikäynnin jälkeen sovimme tutkimusjaksosta, jonka toteutamme avo- tai osastohoitona.

Tutkimusjakson jälkeen valmistelemme jatkohoitosuosituksen perheelle. Hoitosuunnitelman teemme yhdessä lapsen ja perheen kanssa hoitoneuvottelussa, johon voi osallistua verkostoa myös koulusta tai sosiaalitoimesta.

Jatkohoito voi olla avo- tai osastohoitoa. Keskimääräinen osastojakson pituus on kahdeksan viikkoa, mutta hoidon pituus vaihtelee suuresti. Kun erikoissairaanhoitoa ei enää tarvita, lapsen ja perheen hoito siirtyy perheneuvolaan, neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon tai päättyy kokonaan.

Lapsen kriisiytyneen tilanteen vuoksi voimme tarjota myös kahden viikon mittaista akuuttijaksoa osastolla, jonka aikana selvitämme lapsen ja perheen tilannetta. Akuuttijaksolle tulosyynä on yleensä itsetuhoisuus, psykoosiepäily tai lapsen vakava aggressiivisuus.

Yksikön tilat

Avokäynnit toteutamme lastenpsykiatrian klinikan tapaamishuoneissa. Kun tulet avokäynnille, ilmoittaudu klinikan aulassa sihteerille, joka ohjaa oikeaan odotusaulaan.

Osastolla on 6–7 potilaspaikkaa. Kaikilla osastohoidossa olevilla lapsilla on oma huone. Osastolla on kaksi kodinomaista olohuonetta, pehmola eli leikkihuone, pelihuone ja askarteluhuone.

Muita lasten kanssa käytettäviä tiloja ovat sauna- ja takkahuone, musiikkihuone, monitoimitila ja biljardihuone. Sekä lapset että henkilökunta ovat osastolla omissa vaatteissaan.

Osastohoidossa olevat lapset tulevat osastolle maanantaiaamuisin ja lähtevät kotiin perjantaina iltapäivällä. Viikonloppuisin osastolla ovat vain akuuttihoitoa tarvitsevat lapset.

Henkilökunta

Yksikössämme on 30 työntekijän moniammatillinen työryhmä: apulaisylilääkäri, 1–2 erikoislääkäriä ja erikoistuvia lääkäreitä, osastonhoitaja, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi psykologia ja 21 hoitajaa.

Hoitajia on aamu- ja iltavuoroissa viisi tai kuusi, yövuorossa yksi tai kaksi. Nimeämme jokaiselle lapselle kaksi omahoitajaa. Hoitajat suunnittelevat ja toteuttavat hoitotyötä omahoitajina sekä koko yhteisön jäseninä.

Vierailut

Vierailuajat osastolla ovat joustavia. Vierailusta täytyy kuitenkin sopia ennalta hoitohenkilökunnan kanssa. Vierailuaika päättyy kello 19.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Anne-Mari Borg
Osastonhoitaja Taina Saranko