Myydään Längelmäveden rannasta, Keisarinharjun kupeesta Kaivannon sairaala-alue rakennuksineen

Tarjousmenettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tarjoaja laatii 31.1.2017 mennessä kiinteistön sanallisen kehittämiskonseptin, josta sairaanhoitopiiri ja Kangasalan kunta antavat palautetta toista vaihetta varten.

Toisessa vaiheessa tarjoaja laatii 31.3.2017 mennessä alueen kehittämissuunnitelman. Tarjouksia arvioitaessa painotetaan hinnan ohella vanhan rakennuskannan hyödyntämistä, alueen vetovoiman lisäämistä ja rohkeita avauksia.

Kohteen kuvaus

Kaivannon sairaala-alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Se sijaitsee Kangasalla Längelmäveden rannalla, VT 12 varrella osoitteessa Lahdentie 1671. Alue on Pirkanmaan maakuntakaavassa varattu matkailun ja virkistyksen kehittämiskohteeksi.

Kangasalan kunta tukee alueen kokonaisvaltaista kehittämistä uusien matkailuun, terveyteen ja hyvinvointiin, elinkeinoelämään ja vapaa-ajan asumiseen ja viettoon liittyviin toimintoihin. Uusi asuntorakentaminen rannan tuntumassa on vähäisessä määrin mahdollista. Tällä hetkellä alueella on oikeusvaikutteinen osayleiskaava kaavamerkinnällä PY Julkisten palvelujen ja hallinnon alue.

Tontilla sijaitsee kahdessa vaiheessa valmistunut (1963 ja 1990) hyväkuntoinen sairaalarakennus, yksi- ja kaksikerroksisia asuinrakennuksia ja kaksi rantasaunaa. Rakennusten huoneistoala on yhteensä noin 12500 m2. Tontilla on rantaviivaa noin 600 metriä. Alue on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Kiinteistöllä on suora liittymä valtatielle.

Yhteistyökumppani tullaan valitsemaan neuvottelemalla tarjoajien kanssa. Sairaanhoitopiiri varaa sekä oikeuden hylätä kaikki tarjoukset että oikeuden suoraan kauppaan jo tarjousmenettelyn aikana.

Tarjousten jättäminen

Tarjoukset jätetään viimeistään tiistaihin 31.1.2017 kello 13 mennessä sähköpostilla kirjaamo(at)pshp.fi tai osoitteella: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo PL 2000, 33521 Tampere. Kuoreen merkitään ”Kaivanto”.

Lisätiedot

Lisätietoa kohteesta ja vaadittavista tarjousasiakirjoista saa yhteyshenkilöiltä kiinteistöpäällikkö Hannu Järvi puhelin 050 518 4614 hannu.jarvi(at)pshp.fi ja elinkeinojohtaja Lasse Silván puhelin 050 462 7659 lasse.silvan(at)kangasala.fi