Asiakaspalvelujen kehittäminen

Koordinoimme ja kehitämme asiointipalveluja ja palveluviestintää sekä vastaamme asiakaspalautteiden yhtenäisestä käsittelystä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Kehittämisyksikön edustaja on mukana erilaisissa työryhmissä korostaen asiakkaan näkökulmaa toiminnan kehittämisessä.

Potilaan asiointipalvelujen kehittäminen

Olemme mukana kehittämässä asiakkaan asiointipalveluja, joita ovat muun muassa eKirje, itseilmoittautuminen ja sähköinen asiointi.

Palveluviestintä

Koordinoimme palveluviestinnän eri muotoja, kuten kutsukirjeitä, potilasohjeita ja -oppaita sekä tulkkaus- ja käännöspalveluita. Lisäksi yksiköstä tarjotaan vapaan hoitopaikan valintaan liittyvää palveluneuvontaa.

Myös puhelunvälitystä, neuvontaa ja opastusta kehitetään yhteistyössä asiakkaan tarpeita palvelevampaan suuntaan.

Asiakaspalautteiden käsittely ja kehitystyö

Käsittelemme ja vastaamme eri palautemuotojen yhtenäisestä kirjaamisesta, luokittelusta ja käsittelytavan koordinoinnista ja tarjoamme asiantuntijapalveluja palautetiedon analysointiin ja hyödyntämiseen.

Vastuuhenkilöt

Vs asiakaspalvelun kehittämispäällikkö Anne Vesaranta
Asiakaspalvelukeskuksen palveluesimies Sari Flander

Suunnittelijat

Suunnittelija Tanja Lönnberg
Puhelin 03 31169735

Asiakaspalautteet:
Suunnittelija Sanna Mäkynen
Puhelin 03 311 65809

Palveluviestintä:
Suunnittelija Päivi Ström
Puhelin 03 311 65631

Vapaan hoitopaikan valinnan palveluneuvonta:
Palveluneuvoja Gitta Palomäki
Puhelin 03 311 67000