Viralliset ilmoitukset

Julkaisemme verkkosivustollamme kaikki sairaanhoitopiirin viralliset ilmoitukset, kuten valtuuston kokouskutsut, pöytäkirjojen nähtävilläolon ja ilmoitukset apurahahakemuksista, sekä muiden viranomaisten, kuten hallinto-oikeuden, päätöksiä.

Sairaanhoitopiirin valtuuston, hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat julkaistaan verkkosivustollamme ilmoituksissa mainittuina päivinä. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja kuntalaisten katsotaan saaneen päätöksistä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Työpaikkailmoitukset löytyvät Meille töihin -osiosta. Ajankohtaiset asiat puolestaan on koottu tiedotearkistoon.