Pirkanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kunnat ovat laatineet terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman vuosille 2013-2016. Suunnitelmasta on neuvoteltu sairaanhoitopiirin kanssa, ja se on hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa. Suunnitelma on tehty valtuustokaudeksi ja sen toteutumista seurataan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.