Julkaistu 10.3.2017

Rauno Ihalaisesta sairaalaneuvos

Rauno IhalainenTasavallan presidentti on 10.3.2017 myöntänyt sairaalaneuvoksen arvonimen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalaiselle.

Ihalainen on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajana  1.2.1995 lähtien. Sitä ennen hän toimi johtajana Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Rauno Ihalainen on koulutukseltaan filosofia tohtori. Tohtorin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 2007. Väitöskirja käsitteli sopimusohjausta erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa.

Ihalainen on ollut keskeinen henkilö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kuntien välisen sopimusohjausmenettelyn käynnistäjänä ja kehittäjänä. Ihalaisen johdolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on menestyksellisesti myös yhtiöitetty palvelutoimintaa. Tekonivelsairaala Coxa Oy yhtiöitettiin vuonna 2001, Tays Sydänkeskus Oy vuonna 2010 ja Fimlab Laboratoriot Oy vuonna 2011. Yhtiöittäminen on edellyttänyt aktiivista johtamista ja konserniohjauksen kehittämistä. Ihalaisen johdolla on myös aloitettu Tampereen yliopistollisen sairaalan tuottavuuskehityksen parantamiseen tähtäävä uudistamisohjelma. Uudistamisohjelma sisältää sairaalan laajan uudis- ja saneerausrakentamisen suunnittelu- ja toimeenpano-ohjelman.  

Ihalainen on niin ikään merkittävällä tavalla vaikuttanut myös siihen, että lääkintähelikopteritoiminta on sisällytetty osaksi julkisesti tuotettua ensihoitoa sekä siihen, että toiminta on organisoitu yliopistosairaaloiden yhteisesti omistaman yhtiöön toiminnaksi.

Rauno Ihalainen on uransa aikana toiminut aktiivisesti lukuisissa luottamustehtävissä. Näistä keskeisimpiä ovat muun muassa Kelan hallitus, Tampereen yliopiston hallitus sekä Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitus.  Hänellä on luottamustehtäviä myös Valvirassa, Tampereen Seudun Osuuspankissa, Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiössä, Suomen terveydenhuollon arvioinninseurassa,   Sairaanhoitopiirien johtajat ry:ssä sekä  lääkintähelikopteriyhtiö FinnHEMSin hallituksessa.

Rauno Ihalainen on osallistunut useissa eri foorumeissa sote-valmistelutyöhön niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin.