Sydän- ja rintaelinkirurgia

Vastaamme sydän- ja rintaelinkirurgian alueen leikkaustoimenpiteistä, jotka sydämen osalta pääosin ovat sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset sekä sydänläppien ja aortan leikkaukset.

Yleisthoraxkirurgia suorittaa myös keuhkoihin, ruokatorveen tai rintakehän muihin osiin kohdistuvia toimenpiteitä. Sydän- ja rintaelinkirurgiset toimenpiteet tehdään aina Tays Sydänsairaalassa. Sydän- ja rintaelinkirurginen yksikkö tekee vuosittain noin 1300 sydän- ja rintaelinkirurgista toimenpidettä.

Sydän- ja rintaelinkirurgisella yksiköllä on jatkuva ympärivuorokautinen valmius akuutisti sairastuneiden potilaiden leikkaushoidon toteuttamiseen. Thoraxkirurgi ja sydänanestesialääkäri päivystävät ympärivuorokautisesti osallistuen myös akuuttien potilaiden hoitoon. Leikkausyksikön käytössä on neljä huippuvarusteltua leikkaussalia.

Sydänsairaalassa toimivat lisäksi sydänteho-osasto sekä sydän- ja rintaelinkirurginen vuodeosasto, jotka palvelevat yksikön leikkaushoitopotilaita. Sydänpotilaiden anestesiatoiminnasta ja tehohoidosta vastaavat Sydänsairaalan sydänanestesiologit ja sydäntehohoidon ammattilaiset. Sydänanestesialääkärit vastaavat sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden leikkauksen aikaisesta anestesiologisesta hoidosta leikkaussalissa sekä leikkauksen jälkeisestä tehohoidosta ja valvonnasta sydänteho-osastolla.

Sydänteho-osaston seitsemällä vuodepaikalla hoidetaan potilaita, jotka tarvit­sevat sydämen ja rintakehän alueen leikkausten ja toimenpiteiden jälkeistä välitöntä teho- tai heräämöhoitoa.

Teho- ja heräämöhoidon jälkeen potilaat siirtyvät hoidettavaksi sydän- ja rintaelinkirurgiselle vuodeosastolle. Osasto hoitaa myös sydän- ja rintaelinsairauksiin liittyvät poliklinikkapalvelut, joihin kuuluvat muun muassa leikkauskelpoisuuden monipuoliset arvioinnit ja hoidon suunnittelu.

Potilaiden jatkohoito ja seuranta tapahtuu tavallisesti lähettävän sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollossa, aluksi omassa lähisairaalassa ja jatkossa avoterveydenhoidon piirissä.

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja, sydänanestesiologian ja -tehohoidon ylilääkäri Timo Porkkala
Toimintojohtaja, sydän- ja rintaelinkirurgian ylilääkäri Juha Nissinen