Anestesia ja kivunhoito

Leikkauksissa ja kirurgisissa toimenpiteissä anestesialääkäri huolehtii potilaan nukuttamisesta ja puuduttamisesta, kivunhoidosta ja elintärkeistä elintoiminnoista kuten hengityksestä, verenkierrosta ja nestetasapainosta.

Anestesialääkäri suunnittelee toimenpidettä varten parhaan anestesiamuodon yhteistyössä kirurgin kanssa ja potilaan toiveet huomioiden. Hän tutustuu potilaan esitietoihin ja pyrkii saamaan perussairaudet ja elintoiminnot mahdollisimman hyvään tasapainoon jo ennen leikkausta.

Mikäli potilaalla on nukutuksen tai leikkauksen kannalta erityistä huomiota vaativia sairauksia, potilas kutsutaan tapaamaan anestesialääkäriä. Potilas voi myös toivoa pääsevänsä anestesialääkärin vastaanotolle keskustelemaan tulevasta leikkauksesta ja siihen liittyvästä anestesiasta. Tämän esikäynnin aikana suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa, millä tavalla kipua lievitetään leikkauksen jälkeen ja varaudutaan mahdolliseen leikkauksen jälkeiseen pahoinvointiin.

Leikkauksen jälkeinen pahoinvoinnin esto ja kivun hoito aloitetaan jo ennen toimenpiteen loppumista. Potilas saa sekä pitkä- että lyhytvaikutteista kipulääkettä joko suun kautta, suoneen, ihon läpi, hermojen juureen tai lihakseen annosteltuna.

Taysin erityisosaaminen

Sairaalamme on ollut edelläkävijä erilaisten puudutustekniikoiden käytössä. Meillä käytetään paljon puudutuksia sekä leikkauksen aikaisen että leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi. Nämä ovat joko kerta-annoksia tai jatkuvia, jolloin pidempiaikaista hoitoa varten potilaalle jää ohut katetri puudutteen annostelua varten.

Onnistuneen kivunhoidon edellytys on, että kipu tehdään näkyväksi: vuodeosaston hoitaja kysyy siitä potilaalta ja kirjaa potilaan tuntemukset ja hoidon vaikutuksen potilastietoihin. Leikkausta seuraavina päivinä leikkaussalin kiputiimi (Acute Pain Service, APS) seuraa potilaiden kivun hoidon onnistumista vuodeosastoilla erityisesti silloin kun jokin erityistekniikka on käytössä. Tarvittaessa vuodeosaston hoitaja tai lääkäri kysyy neuvoa kiputiimiltä.

Toisena suomalaisena sairaalana olemme aloittaneet niin sanotun APS-jälkipoliklinikan, jonne potilas saa lähetteen häntä sairaalajakson aikana hoitaneelta lääkäriltä, silloin kun potilas kotiutuu leikkauksen jälkeen voimakkaiden kipulääkkeiden turvin. Potilas saa tälle seurantakäynnille erillisen kutsukirjeen.

Kipuanestesialääkärimme tekevät myös erillisiä kiputoimenpiteitä, joihin oman sairaalamme erikoislääkärit voivat lähettää potilaan.

Vastuuhenkilöt

Anestesiologian professori, ylilääkäri Arvi Yli-Hankala
Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Pia Puolakka
Kivunhoidon vastuulääkäri, osastonlääkäri Maija-Liisa Kalliomäki