Holter-tutkimus, oirejohteinen EKG-rekisteröinti

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä tallennetaan sydämen toimintaa eli sydänfilmiä yhtäjaksoisesti 1–4 vuorokauden ajan. Oirejohteisessa EKG-rekisteröinnissä sydänfilmiä tallennetaan 30 sekunnin jaksoissa noin kolmen viikon ajan.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiä käytetään sydänperäisiksi epäiltyjen tajunnanhäiriökohtausten sekä tiedossa olevien tai epäiltyjen rytmi- ja johtumishäiriöiden selvittelyssä ja seurannassa, hoidon tehon arvioinnissa, hapenpuutetta aiheuttavan sydänsairauden diagnostiikassa sekä tahdistimen toiminnan tutkimisessa.

Oirejohteisella EKG-rekisteröinnillä pyritään havaitsemaan rytmihäiriöitä, jotka eivät esiinny päivittäin.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiin valmistautuminen

Lähettävä lääkäri ohjeistaa EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin aikana noudatettavan lääkityksen. Potilaan on otettava mukaansa luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä.

Jotta tutkimus onnistuu, rintakehän ihoa ei saa rasvata edellisenä iltana eikä tutkimuspäivän aamuna. Pyydämme myös välttämään hajusteiden käyttöä.

Rekisteröintilaitteen asennus kestää noin 30 minuuttia ja poisto noin 15 minuuttia. Mukaan voi ottaa saattajan.

Jos tutkimusta täytyy siirtää sairastumisen vuoksi, on otettava yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Hoitaja asentaa rekisteröintilaitteen. Rekisteröinti tapahtuu rintakehälle laitettavien tarraelektrodien avulla. Rekisteröintilaite on pieni vyötäröllä mukana kannettava tallennin, joka ei haittaa normaalia elämää. Laitetta ei kuitenkaan saa kastella.

Rekisteröinti kestää 1–4 vuorokautta tutkittavan potilaan normaaleissa elinoloissa eli kotona, työssä ja vapaa-ajalla. Rekisteröinnin aikana hän pitää toiminnoistaan ja oireistaan päiväkirjaa. Neljän vuorokauden rekisteröinnissä laitteen paristot on vaihdettava laboratoriossa rekisteröinnin puolivälissä.

Rekisteröintilaite poistetaan kliinisen fysiologian laboratoriossa rekisteröintiajan päätyttyä.

Oirejohteinen EKG-rekisteröinti

Oirejohteinen EKG-rekisteröinti tehdään mukaan annettavalla matkapuhelimen kaltaisella laitteella, joka rekisteröi sydänfilmiä sormenpäistä.

Laite tallentaa sydänfilmiä sormenpäiden kautta 30 sekunnin jaksoissa. Noin kolmen viikon ajan tutkittava ottaa EKG-näytteitä kaksi kertaa päivässä sekä silloin, kun ilmenee oireita. Lisäksi hän pitää päiväkirjaa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tiedot siirtyvät nappia painamalla mobiiliverkon kautta eteenpäin EKG-tietokantaan, josta näemme ne internetin kautta.

Laitteen käyttöopastus ja harjoittelu kliinisen fysiologian laboratoriossa kestää noin 30 minuuttia. Samalla sovitaan laitteen palautusajankohta.

Tutkimuksen jälkeen

Kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.