Potilasfoorumit

Kehitämme Taysissa toimintaamme asiakaslähtöisesti potilasfoorumien avulla. Tämä on uusi toimintamalli erikoissairaanhoidossa. Potilasfoorumin tavoitteena on tuoda potilaan näkökulma hoidon ja palveluiden kehittämiseen.

Potilasfoorumi on neuvoa-antava potilasryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmän tarkoituksena on kehittää hoitoon liittyviä palveluja yhdessä sairaalan henkilökunnan kanssa. Joissakin sairaaloissa käytetään myös nimitystä asiakasraati.

Potilasfoorumiin kuuluvilla on kokemusta sairaalan palveluista. Potilasjäsenten lísäksi foorumiin kuuluu myös sairaalan henkilökunnan edustajia. Ryhmä kokoontuu muutamia kertoja vuodessa, ja ryhmän jäsenyys on yleensä määräaikainen.

Taysin ensimmäinen potilasfoorumi on toiminut vuodesta 2013 alkaen toimialueella 1, joka hoitaa sisätauteja sekä keuhko-, iho- ja allergiasairauksia. Kokouksissa on käsitelty esimerkiksi sairaala-alueen kehittämiseen ja potilashoidon parantamiseen liittyviä aiheita asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Jäsenet ovat toiminnassa mukana kolme vuotta. Toiminnalle tuo jatkuvuutta se, että vain osa jäsenistä vaihtuu vuosittain.

Uusimpana potilasfoorumina aloittaa toimintaansa syövänhoidon potilasfoorumi, johon parhaillaan kootaan jäseniä. Hakuaika on huhtikuun loppuun mennessä. Lue lisää.