Psykiatrian hoito-ohjelmat

Hoito-ohjelmien tarkoitus on luoda yhtenäisiä hoitokäytäntöjä suurten potilasryhmien hoitoon koko sairaanhoitopiirin alueella. Hoito-ohjelmissa määritellään kunkin sairauden etiologia, diagnostiikka sekä hoidon keskeiset periaatteet.

Psykiatrian erikoisalalla on laadittu seuraavat hoito-ohjelmat: