Graafiseen versioon

Hoitoon pääsy

Keitä hoidamme?

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hoitaa jäsen- ja sopimuskuntiensa asukkaita sekä Taysin erityisvastuualueen (ns. miljoonapiiri) sairaanhoitopiirien potilaita. Vuoden 2014 alusta hoitoon meille voi hakeutua mistä tahansa Suomessa, kun valinnanvapaus terveydenhuoltolain mukaan laajenee. Lue lisää valinnanvapaudesta.

Hoito edellyttää lääkärin lähetettä. Loukkaantuneet tai äkillisesti vakavasti sairastuneet potilaat hoidamme päivystyksessä ilman lähetettä kotikunnasta riippumatta.

Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaista 75 prosenttia tarvitsee kiireellistä hoitoa joko välittömästi tai viimeistään neljän viikon kuluessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminta-alue

Hoitotakuu

Potilaista 25 prosenttia on kiireetöntä hoitoa tarvitsevia potilaita. Heidän hoitoon pääsyään kohtuullisessa ajassa valvotaan vuonna 2005 voimaan tulleen hoitotakuulain avulla. Hoidon tarpeen arviointi on erikoissairaanhoidossa aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on annettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoito on arvioitu tarpeelliseksi.

Tilastot hoitoon pääsyajoista

Hoitotakuu heinäkuussa 31.7.2014 (excel-tiedosto)

Sairaaloiden työnjakoa linjataan hoitoketjuilla

Pirkanmaan kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat sopineet terveydenhuollon työnjaosta: mihin potilaat hakeutuvat päivystysaikana ja missä toimintayksikössä sairauksia tutkitaan tai hoidetaan. Näistä asioista saa tietoa oman kunnan terveysviranomaisilta tai tässä palvelussa julkaistuista sairauksien hoitoketjuista.


Uppdaterat 11.8.2014 16:08   Publicerad 23.5.2007 11:59